५ नम्वर सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना घाँस ठेक्का सम्बन्धी सूचना हलुका सवारी चालक पदमा पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना कार्यालय सहयोगी सेवा करार पदमा पदपुर्ति सम्बन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Vacancy For The Post Of Office Helper and Driver मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका निर्णयहरु २०७७।०८।१० स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ५ द्वारा आयोजित MWASH कार्यक्रम संचालन गरिएको छ डुडुवा नदि को घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ बबई नदि को कुमराह घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
तीन महिने सूचना प्रकाशन (बैशाख जेष्ठ र असार महिनाको) २०७९।०४।०८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
PDF file
बर्दिया जिल्ला दररेट आ.व.२०७४/७५ २०७४-०५-१६ सुचना/योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्दियाको आ.व.२०७४/७५ को जिल्ला दररेट
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०७३-१२-१६ सूचना/ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना
बर्दिया जिल्लाका १३ वटा इलाकहरु बाट जिल्ला तथा केन्द्र स्तरमा आ.व.२०७४/७५ को लागि मांग भै आएका योजना हरुको सुची ! , २०७३-११-१२ सूचना/योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१३ वटा इलाकाहरुको योजना सुची छुटा छुटै राखिएको छ !
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३-१०-११ सूचना/योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्दिया जिल्लामा लागु भएको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु २०७३-९-२५ योजना/सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यस बर्दिया जिल्लामा सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु मिति २०७३/९/२५ गते बसेको योजना छनौट सम्बन्धि बैठकको निर्णयमा पारित भएको छ |
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ २०७३-०८-१२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस बर्दियाको २०७३ सालको सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन (MCPM) कार्यविधि -२०६५ (दोश्रो संशोधन सहित) २०७३-०१-१३ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन (MCPM) कार्यविधि -२०६५ (दोश्रो संशोधन सहित)
आ.व. ०७२/७३ मा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम , , २०७३-०१-१३ योजना /सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बर्दियाबाट ०७२/७३ मा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको पूर्ण सार

बर्दिया जिल्ला दररेट २०७२/०७३ , , 2072-07-12 सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्दिया जिल्ला दररेट २०७२/०७३
आ. व. २०७३/ ०७४ का लागि इलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकता निर्धारण गरि छनौट भै आएका योजनाहरु योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. व. २०७३/ ०७४ का लागि इलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकता निर्धारण गरि छनौट भै आएका योजनाहरु
आ. ब. २०७३/०७४ को पूर्व योजना तर्जुमा को लागि मार्गदर्सन 2072-08-23 सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. ब. २०७३/०७४ को पूर्व योजना तर्जुमा को लागि मार्गदर्सन
प्रथम चौमासिकको आय -व्यय २०७२ २०७२-८-१८ सूचना/लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति बर्दिया को आ.व.२०७२/०७३ सालको प्रथम चौमासिक आय-व्ययको विवरण
आ.व. २०७०/०७१ मा भएका बार्षिक योजना २०७१-५-२ सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०/०७१ मा भएका बार्षिक योजना
२०औं जिल्ला परिषद् बिस्तृत २०७१-०१-१३ सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०औं जिल्ला परिषद्बाट भएका कार्यक्रमहरु बिस्तृत
आ.व. ०७१/७२ को तेश्रो चौमासिक सम्मको आर्थिक बिवरण २०७२-०३-०४ सूचना / लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७१/७२ को तेश्रो चौमासिक सम्मको आर्थिक बिवरण
आ.व. ०७१/०७२ को बजेट, निकासा र खर्चको बिवरण २०७२-०४-१२ सूचना / लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७१/०७२ को बजेट, निकासा र खर्चको बिवरण
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बर्दियाबाट ०७१/७२ मा सञ्चालित कार्यक्रमको सारांस २०७२-३-२५ सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बर्दियाबाट ०७१/७२ मा सञ्चालित कार्यक्रमको सारांस
जिविस प्रगति प्रतिबेदन २०७१/०७२ २०७२-३-४ सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस प्रगति प्रतिबेदन २०७१/०७३
वार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन २०७० २०७१-१-७ सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस बर्दिया र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भयगरेका कार्यक्रमको समिक्षा प्रतिबेदन

Skip to toolbar