५ नम्वर सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना घाँस ठेक्का सम्बन्धी सूचना हलुका सवारी चालक पदमा पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना कार्यालय सहयोगी सेवा करार पदमा पदपुर्ति सम्बन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Vacancy For The Post Of Office Helper and Driver मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका निर्णयहरु २०७७।०८।१० स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ५ द्वारा आयोजित MWASH कार्यक्रम संचालन गरिएको छ डुडुवा नदि को घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ बबई नदि को कुमराह घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ

सूचना तथा समाचार


सव-इन्जिनियर पद सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्ने बारेको सूचना

सव-इन्जिनियर पद सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्ने बारेको सूचना !! जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बर्दिया अन्तर्गत नेपाल जलबायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला विकास योजना तर्जुमा बैठकहरुमा उपस्थितिको सूचना !!

जिल्ला विकास योजना तर्जुमा बैठकहरुमा उपस्थितिको सूचना !! आर्थिक बर्ष ०७३।७४ को बार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा तयार...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला दररेट २०७२/०७३

जिल्ला दररेट २०७२/०७३आ. व. २०७३/ ०७४ का लागि इलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकता निर्धारण गरि छनौट भै आएका योजनाहरु

आ. व. २०७३/ ०७४ का लागि इलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकता निर्धारण गरि छनौट भै आएका योजनाहरु
इलाका स्तरीय गोष्ठी बारेको सूचना!!

इलाका स्तरीय गोष्ठी हुने बारेको सूचना !! यस जिल्लाका सम्पूर्ण गा.बि.स.को गाउँ परिषद तथा नगरपालिकाहरुको नगरपरिषद सम्पन्न भैसकेको ले यहि...
थप पढ्नुहोस ...आ.व .२०७३/०७४ को पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

आ.व. २०७३/०७४ को जिल्ला विकास योजनाका लागि पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७२ मंसिर १४ गते जिविसको सभा कक्षमा सम्पन्न भएको...
थप पढ्नुहोस ...सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागिदर्ता तथा नबिकरणको सूचना

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar