५ नम्वर सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना घाँस ठेक्का सम्बन्धी सूचना हलुका सवारी चालक पदमा पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना कार्यालय सहयोगी सेवा करार पदमा पदपुर्ति सम्बन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Vacancy For The Post Of Office Helper and Driver मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका निर्णयहरु २०७७।०८।१० स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ५ द्वारा आयोजित MWASH कार्यक्रम संचालन गरिएको छ डुडुवा नदि को घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ बबई नदि को कुमराह घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गरि बिक्रि वितरण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!! [कर्णाली (गेरुवा ) र कर्णाली (राजापुर ) नदीहरुको ]

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गरि बिक्रि वितरण तथा अन्तरिक निकाशी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!

यस बर्दिया जिल्ला विकास समितिले तोकेको कर्णाली (गेरुवा ) र कर्णाली (राजापुर ) नदीहरुको स्वीकृत घाटहरुबाट निर्धारित मापदण्ड बमोजिम नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गर्न र जिविसले तोकेको दरमा बिक्रि गर्ने गरि ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक व्यक्ति फर्म वा कम्पनिहरुले आवश्यक कागजात  संलग्न गरि बोलपत्र पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ | बिस्तृत जानकारी को लागि २०७३ असार २१ गतेको हाम्रो भावना राष्ट्रिय दैनिक  तथा e-Bidding को लागि www.bolpatra.gov.np मा हेर्नुहुन जानकारी गराईन्छ |

बोलपत्र सम्बन्धि कागजातका डाउनलोड लागि

|

न्यूनतम ठेक्का रकम

१.  कर्णाली (गेरुवा ) – रु. ३,००,०००|- बोलपत्र दस्तुर रु. ३००|-

२. कर्णाली (राजापुर ) -रु. ५,००,०००|- बोलपत्र दस्तुर रु. ३००|-

 

Skip to toolbar