५ नम्वर सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना घाँस ठेक्का सम्बन्धी सूचना हलुका सवारी चालक पदमा पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना कार्यालय सहयोगी सेवा करार पदमा पदपुर्ति सम्बन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Vacancy For The Post Of Office Helper and Driver मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका निर्णयहरु २०७७।०८।१० स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ५ द्वारा आयोजित MWASH कार्यक्रम संचालन गरिएको छ डुडुवा नदि को घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ बबई नदि को कुमराह घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिविस प्रगति प्रतिबेदन २०७१/०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-३-४ सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस प्रगति प्रतिबेदन २०७१/०७३
वार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन २०७० वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-१-७ सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस बर्दिया र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भयगरेका कार्यक्रमको समिक्षा प्रतिबेदन
बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिबेदन (आ.व. २०७१/०७२) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-५-१८ सुचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिबेदन
Skip to toolbar