मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका निर्णयहरु २०७७।०८।१० स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ५ द्वारा आयोजित MWASH कार्यक्रम संचालन गरिएको छ डुडुवा नदि को घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ बबई नदि को कुमराह घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ बबई नदि को चन्दनपुर घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ बबई नदि को कुशुम्बा , भैशाही , भादा, जब्दी घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गरि बिक्रि वितरण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!! [कर्णाली (गेरुवा ) र कर्णाली (राजापुर ) नदीहरुको ] सामाजिक परिचालकहरुका लागि २ दिने सूचना तथा संचार प्रबिधि सम्बन्धि आधारभूत तालिम सम्पन्न जिल्लाको २२औं जिल्ला परिसद सम्पन्न

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना प्रकाशन २०७३-१२-१६ सूचना/ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना
बर्दिया जिल्लाका १३ वटा इलाकहरु बाट जिल्ला तथा केन्द्र स्तरमा आ.व.२०७४/७५ को लागि मांग भै आएका योजना हरुको सुची ! जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७३-११-१२ सूचना/योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१३ वटा इलाकाहरुको योजना सुची छुटा छुटै राखिएको छ !
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन २०७३-१०-११ सूचना/योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्दिया जिल्लामा लागु भएको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन (MCPM) कार्यविधि -२०६५ (दोश्रो संशोधन सहित) प्रकाशन २०७३-०१-१३ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन (MCPM) कार्यविधि -२०६५ (दोश्रो संशोधन सहित)
बर्दिया जिल्ला दररेट २०७२/०७३ MCPM, जिल्ला दररेट, प्रकाशन 2072-07-12 सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्दिया जिल्ला दररेट २०७२/०७३
बर्दिया जिल्ला बस्तुगत बिवरण २०७२ प्रकाशन २०७२-२-१५ सूचना / योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बस्तुगत बिवरण २०७१ फाल्गुन सम्ममा जिल्ला भर बाट आएको बिवरणबाट तयार पारिएको पछिल्लो प्रकाशन हो |
बर्दिया जिल्ला जलवायु तथा उर्जा योजना २०७२ प्रकाशन २०७२-६-१३ सूचना / वातावरण, उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्दिया जिल्ला जलवायु तथा उर्जा योजना २०७२
सामाजिक परिचालन मर्गदर्सन प्रकाशन २०७२-१-13 सूचना / LGCDP विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिचालन मर्गदर्सन
बर्दिया जिल्ला बस्तुगत बिवरण प्रकाशन २०७२-६-११ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बर्दिया district profile वि.सं. २०६८ को जनगणना लाई आधार मानि तयार पारिएको हो
बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति तथा मार्गदर्शन प्रकाशन २०७२-२-२१ सूचना / LGCDP विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बालमैत्री स्थानीय शासन को रणनीति तथा मार्गदर्शन
Skip to toolbar