५ नम्वर सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना घाँस ठेक्का सम्बन्धी सूचना हलुका सवारी चालक पदमा पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना कार्यालय सहयोगी सेवा करार पदमा पदपुर्ति सम्बन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Vacancy For The Post Of Office Helper and Driver मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका निर्णयहरु २०७७।०८।१० स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ५ द्वारा आयोजित MWASH कार्यक्रम संचालन गरिएको छ डुडुवा नदि को घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ बबई नदि को कुमराह घाट क्षेत्र बाट नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ अषाढ

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
प्रथम चौमासिकको आय -व्यय २०७२ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-८-१८ सूचना/लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति बर्दिया को आ.व.२०७२/०७३ सालको प्रथम चौमासिक आय-व्ययको विवरण
आ.व. ०७१/७२ को तेश्रो चौमासिक सम्मको आर्थिक बिवरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०३-०४ सूचना / लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७१/७२ को तेश्रो चौमासिक सम्मको आर्थिक बिवरण
Skip to toolbar